Tussenrapportage 2019

Samen en dichtbij

Toelichting (Wat kan beter)

Toelichting (Wat kan beter)

Bestuur, samen- en netwerken

Internationale agenda duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten
Er is nog geen internationale agenda opgesteld waarin we aangeven op welke wijze we bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de bescherming van mensenrechten. Enerzijds ontbreekt voldoende kennis en kunde om een dergelijke agenda te realiseren. Tilburg neemt daarom in juli 2019 deel aan een sessie met Europese gemeenten om te leren hoe zij de Sustainable Development Goals (SDGs) implementeren in hun eigen beleid. Anderzijds is tijdelijk (vanwege vacante functie en prioritering van werkzaamheden) de capaciteit zeer beperkt om hier de benodigde aandacht aan te besteden.

Lobbyagenda
In september/oktober 2019 zal er meer bekend zijn over welke inhoudelijke commissies worden bekleed door Europarlementariërs. Tegen die tijd is ook meer bekend over de invulling van de Europese Commissie. Deze ontwikkelingen zijn leidend voor het opstellen van een nieuwe lobby agenda; streefdatum voor oplevering is najaar 2019.