Tussenrapportage 2019

In één oogopslag

Wat gaat goed

Wat kan beter

Bestuurlijke doelen en wettelijke taken

 • E-facturing geïmplementeerd per 1 april.

Efficiënte en optimale inrichting van de primaire processen

 • Regionale en landelijke samenwerking op het gebied van IT versterkt (Brabantse gemeenten, Provincie en VNG)

Indicatoren bedrijfsvoering

 • Ziekteverzuim is gedaald
 • Aantal boventalligen is gedaald
 • Inclusieve organisatie/diversiteit: extra aandacht voor o.a. participatiebanen, instroom jongeren.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Inbedden  data- en informatiegestuurd werken in onze manier van werken met en voor de stad

Financieel resultaat

Het resultaat is € 0,3 mln. voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Loonontwikkeling 2019 (N 0,9)
 • Hardware en software (N 0,2)
 • Exploitatie Stadskantoor 1 en 2 (V 1,3)
 • Overig (V 0,1)

Voorstellen

De voorstellen op de bedrijfsvoering betreffen een investeringsvoorstel en een overig beleidsvoorstel. Dit zijn:

 • Bestedingsplan Reserve Ontwikkeling en Informatisering (ROI) (N 1,8/V 1,8)
 • Investeringsvoorstel licenties Oracle