Tussenrapportage 2019

Financieel resultaat

1.2 Financieel resultaat

De Tussenrapportage 2019 laat een nadelig resultaat zien van € 5,0 miljoen ten opzichte van de begroting 2019. Dit resultaat is inclusief de doorwerking van de jaarrekening 2018, de beleidsvoorstellen en de verwerking van de meicirculaire 2019.

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

2019

Saldo programmabegroting 2019

480 V

Doorwerking jaarrekening 2018

366 N

Uitgangspositie

114 V

Afwijkingen en herijkingen:

  • Inclusieve stad

11.869 N

  • Duurzame stad

554 N

  • Vitale stad

933 V

  • Samen en dichtbij

6.591 V

Subtotaal programma's

4.899 N

Voorstellen:

  • Inclusieve stad

0 V/N

  • Duurzame stad

0 V/N

  • Vitale stad

0 V/N

  • Samen en dichtbij

259 N

Subtotaal voorstellen

259 N

Resultaat Tussenrapportage 2019

5.158 N

Resultaat t/m Tussenrapportage 2019

5.044 N

Structurele doorwerking*

2020

2021

2022

2023

Inclusieve stad

340 N

607 N

154 N

80 N

Duurzame stad

1.355 N

1.365 N

1.526 N

1.629 N

Vitale stad

57 V

43 V

37 V

570 N

Samen en dichtbij

877 V

877 V

877 V

506 V

Totaal

761 N

1.052 N

766 N

1.773 N

* De structurele doorwerking wordt verwerkt bij de begroting 2020

ga terug