Tussenrapportage 2019

Reserve Incidentele Opgaven (RIO)

4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO)

 

RESERVE INCIDENTELE OPGAVEN (RIO)

(bedragen x € 1.000,-)

Stand 1 januari 2019

50.484

Toevoegingen 2019

Geen toevoegingen 2019

Totaal toevoegingen

0

Onttrekkingen 2019

Nieuwbouw Traverse

Najaarsbericht 2011/ PB 2012

-2.033

Verdubbeling Bredaseweg

Najaarsbericht 2011/ PB 2012

-828

Wilhelminakanaal

Programmabegroting 2013

-5.650

Groenambities spoorzone/ spoorpark

Programmabegroting 2013

-1.690

Glasvezel - Next generation network (Ftth)

Programmabegroting 2013

-409

Vakcollege

Programmabegroting 2014

-435

    Verbouwing 013 fase 2

Programmabegroting 2014

-215

    Gemeentelijke huisvesting, incidentele afboeking

Programmabegroting 2017

-1.207

    Culturele coöperatieve samenwerking

Programmabegroting 2014

-225

Ontwikkeling mediacluster

Programmabegroting 2014

-1.300

Duurzaam vervoer

Programmabegroting 2015

-57

Impuls economisch domein 3 sporen

Programmabegroting 2015

-1.255

Impuls onderwijs

Programmabegroting 2015

-81

Stappegoor

Programmabegroting 2015

-1.780

Fietsenstalling station

Programmabegroting 2017

-6.500

Parkmanagement

Programmabegroting 2017

-350

Doorontwikkeling Spoordijk

Raad 180522-08

-791

Klimaatadaptatie

Programmabegroting 2017

-379

Bijdrage onrendabele top mediacluster

B&W 170307-12, Raad 170410-12

-2.000

Invoering Omgevingswet

Programmabegroting 2018

-1.020

CUPUDO

Programmabegroting 2018

-552

Herijken evenementenbeleid

Programmabegroting 2018

-500

Professionalisering binnenstadsorganisatie

Programmabegroting 2018

-330

Vergroening binnenstad

Programmabegroting 2018

-151

I-opgave HNW

Programmabegroting 2018

-1.400

Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen

Programmabegroting 2018

-28

Viaducten tussen Spoorzone en Binnenstad

Programmabegroting 2018

-283

Stimuleringsfonds lokale journalistiek

Programmabegroting 2018

-150

Haalbaarheidsonderzoek IJssportcentrum

B&W 171219-47, Raad 180205-18

-200

Reserve Transformatiebuffer Sociaal

Programmabegroting 2019

-3.979

Citymarketing

Programmabegroting 2019

-250

Impuls stedelijke economie

Programmabegroting 2019

-200

Willem II

Programmabegroting 2019

-1.700

Cultuur, afmaken cultuurplan

Programmabegroting 2019

-600

Klimaatadaptatie

Programmabegroting 2019

-500

Voetbalvisie

Programmabegroting 2019

-1.000

Hockey Berkel-Enschot

Programmabegroting 2019

-730

Impuls organisatieontwikkeling bestuursakkoord

Programmabegroting 2019

-500

Cityring/ herinrichting openbaar gebied binnenstad

Programmabegroting 2019

-800

Kinderboerderij Maria Goretti

Programmabegroting 2019

-300

Totaal onttrekkingen

-42.358

Stand 31 december 2019

8.126

ga terug