Tussenrapportage 2019

Egalisatiereserve 3D's

4.4 Egalisatiereserve 3D's

EGALISATIERESERVE 3D'S

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2019

2020

Stand per 1 januari

6.614

2.305

Onttrekkingen (-/-)

WMO 

- WMO Hulp aan huis

Begroting 2017

-1.400

Participatiewet

Vertrouwensexperiment

B&W 170221-27

-877

Toegang

Ontwikkeling Toegang 2017 werkbudget

Begroting 2017

-50

Overig

Wijk aan zet

Begroting 2018

-31

Agenda sociaal domein

Begroting 2018

-1.389

Arbeidsmarktvernieuwing

Begroting 2018

-1.175

-625

Bestedingsplan Schuldenoffensief 2018-2020

Begroting 2018

-1.848

-1.680

Alfahulpen

Begroting 2018

-350

Continuering ketenaanpak 'Nu Niet Zwanger'

B&W 180109-16

-64

Programmamanager Sociaal Domein

Tussenrapportage 2018

-125

Toevoegingen (+)

WMO Beschermd Wonen 

Begroting 2018

3.000

Verwachte stand per 31 december

2.305

0

ga terug